RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN HET SOCIALE PLATFORM

 

Het sociale platform moet vooral plezierig zijn in gebruik voor iedereen die er komt. Om dat goed te organiseren, zijn er een paar richtlijnen.

IN DE AANBIEDING: INHOUDELIJKE INFORMATIE

1. Doel van het sociale platform van LOC is dat mensen informatie kunnen uitwisselen, kennis en ervaring kunnen delen. Het is niet de bedoeling dat het platform een marktplaats voor (commercieel) aanbod wordt. Daarom vragen we iedereen die iets te bieden heeft om wat meer te doen dan alleen te laten weten dat je activiteiten, producten of diensten in de aanbieding hebt.

Wil je een bijdrage leveren zoals in de vorm van een blog? Dan vragen we je dat te doen zonder bijvoorbeeld links naar commerciële websites. Het is niet de bedoeling dat bezoekers van het platform via allerlei linkjes de indruk krijgen dat er marketing bedreven wordt. Zodat er steeds openlijk inhoudelijk uitgewisseld kan worden. Over zaken die er voor mensen toe doen, zonder dat bedrijfsbelangen daar een rol/mogelijk belemmerende factor in hoeven te vormen.

Prikbord
Iets aanbieden kan overigens wel op het prikbord: www.loc.nl/prikbord (ook daar geldt dat informatie die alleen een commercieel belang dient beperkt moet blijven).
De platformorganisatie houdt zich het recht voor om niet-inhoudelijke informatie te verwijderen. Natuurlijk stellen we degene die dit plaatste daarvan op de hoogte.

Met dank alvast voor je medewerking.

EEN BLOG? OF TOCH LIEVER EEN GESPREK?

2. Sommige mensen vragen zich af of ze hun informatie nu het beste via een gesprek of een blog kunnen delen. Hier wat tips om een goede afweging te kunnen maken:

  • Bij een blog gaat het er vooral om dat je je boodschap de wereld in wilt brengen, omdat je denkt dat anderen er iets aan kunnen hebben. Bijvoorbeeld doordat je vertelt wat het belang van je informatie kan zijn voor anderen. En wat de achtergrond ervan is .
  • Bij een gesprek gaat het er vooral om dat je anderen uitnodigt om te reageren. Je zou dan in kunnen gaan op wat anderen vinden van wat je schrijft. Of dat de platformbezoekers,  die je gesprek lezen, zich kunnen herkennen in de onderwerpen die er aan de orde komen.

HOE GAAT LOC OM MET JOUW INFORMATIE?

3. Blogs, gesprekken en (openbare) netwerkgroepen delen we ook graag met anderen in het LOC-netwerk. Bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief. Of ons tijdschrift.

Zo geven we velen de mogelijkheid om er kennis van te nemen en ook zelf weer bij te dragen. We benutten dan optimaal de kracht van het LOC-netwerk. Tegelijkertijd willen we ook bedachtzaam omgaan met jouw gegevens:

  • Uit privacy overwegingen delen we je profielfoto en informatie over jezelf niet op die manier. Wel delen we graag tekst uit de profielen zonder dat te herleiden is wie iemand is. Bijvoorbeeld om aan te geven dat mensen het sociaal platform willen gebruiken om:  "contacten te leggen, netwerk te verbreden, informatie te delen".

  • We stellen het erg op prijs als mensen die gebruik maken van een profiel dit ook willen invullen. Maar er is ook de optie om een anonieme naam op te geven en een anoniem plaatje in het profiel weer te geven in plaats van een persoonlijke foto. Of om profiel-informatie alleen zichtbaar te maken voor anderen uit het netwerk van LOC, die zelf een profiel hebben.

Toevoegen van trefwoorden
Om ervoor te zorgen dat informatie goed vindbaar is en blijft, kan de platformorganisatie trefwoorden toevoegen aan bepaalde informatie (het gaat  dan om standaard-trefwoorden zoals die voor zorgsectoren of zorgonderwerpen zoals die te vinden zijn op de verzamelpagina's).

Wil je meer weten over de privacyregels die LOC hanteert, dan vind je hier het algehele privacybeleid.

Heb je vragen of iets anders dat je voor wilt leggen? We horen het graag, mail naar: webmaster@loc.nl.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl