Op de pagina 'Steun ook' schrijven steunbetuigers ook allerlei ideeën.

We kennen vermoedelijk allemaal wel van die periodes dat de dingen in je leven niet gaan zoals je graag zou willen. Toen ik ook weer eens in zo’n fase zat, en meer wilde weten over waar dat nou toch mee te maken had, ging ik op onderzoek uit. En zo kwam ik het werk van psychiater Stanislav Grof tegen. Dat ik me juist in zijn werk verdiepte had ermee te maken dat hij al decennia lang delen van onze psyche onderzoekt, die in de psychologie en in de psychiatrie niet in beeld zijn. Terwijl die wel een hele grote invloed kunnen hebben op je levensloop.

Meer dan 40 jaar onderzoek

Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat we ook voor/tijdens onze geboorte al ervaringen opdoen, die van invloed zijn op hoe je je vormt. En dus op hoe je functioneert in het leven. Zou wat er in mijn leven niet lekker liep ook daarmee te maken kunnen hebben? Zo vroeg ik me af. En alleen al inzicht in de onderzoeksresultaten van Grof maakte dat ik verbanden kon leggen tussen wat ik weet over het verloop van mijn geboorte en bepaalde gedragspatronen die me in de weg zitten. Het achterhalen van deze kennis was dus van grote waarde.

Helen zonder medicatie

Nu heb ik niet te maken met dingen die mijn leven ontregelen. In die zin ben ik geen goed voorbeeld van de werkelijke impact die dit werk kan hebben op je eigen functioneren. Psychiater Stan Grof doet zijn onderzoek voornamelijk samen met mensen bij wie het leven wel helemaal ontwricht kan zijn door psychische problemen. En hij behaalt opmerkelijke resultaten als het gaat om hoe het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen toenemen op basis van zijn inzichten en behandeling. En dat zonder gebruik van medicatie.

Daarom vind ik het ook haast onbegrijpelijk dat, ondanks dat we al meer dan 40 jaar (!) beschikken over dit onderzoeks- en therapiewerk, er geen aandacht voor is met name in de psychiatrie. Gewoonweg omdat de door Grof ontdekte gebieden van de menselijke psyche ontbreken op de ‘kaart van de psyche’. Dus de theorie die de psychiatrie/psychologie hanteren. De standaard-kaart blijft namelijk beperkt tot de idee dat alleen ervaringen van na je geboorte - en dus je vroege jeugd - van impact zijn op wie je bent en op je levensloop. Dit is wat Grof er zelf over zegt:

‘Radicale verandering’

“Decennia werk leidden tot observaties die het perspectief op de menselijke psyche veranderden. Ik denk dat het extreem belangrijk is dat die veranderingen hun intrede doen in de psychologie en psychiatrie. Want op dit moment staat een beperkt begrip van wie we werkelijk zijn fundamentele veranderingen in de weg. We hebben een veel grotere kaart van de psyche nodig. Een die niet beperkt is tot de postnatale biografie en die ook de hele geschiedenis van (voor) de geboorte includeert. Tenzij en totdat die veranderingen geïntroduceerd zijn in de psychologie en psychiatrie zullen we een heel oppervlakkig begrip hebben van emotionele en psychosomatische problemen. En zullen we heel ineffectieve manieren hebben om die situaties te helen. Dus we hebben een radicale verandering nodig van het conceptuele raamwerk van psychiatrie en psychologie.”

Uit: Welkomstvideo website Stanislav Grof (engelstalig).

Verdiepen in mensen

Waarde-volle geestelijke gezondheidszorg gaat over dat je je echt verdiept in wie mensen zijn. Dan gaat dus ook om zoveel mogelijk zicht hebben op alle drijfveren waar we als mens mee te maken hebben en die een impact hebben op onze gezondheid. De informatie ligt er, maar we doen er kennelijk niks mee. Als werkers in de geestelijke gezondheidszorg zich in willen zetten voor een waarde-volle GGz, dan zou ik hen ook op het hart willen drukken om zich in dit type werk te verdiepen. Omdat, zoals Stan Grof zegt, “er een radicale verandering nodig is van het conceptuele raamwerk van psychiatrie en psychologie, willen onze manieren om te helen niet heel ineffectief zijn.”

Zie bijvoorbeeld www.stanislavgrof.com voor video’s, artikelen, boeken en audio’s.

Heb jij ervaringen met deze manier van kijken/therapie of met andere fundamenteel nieuwe manieren? Laat het graag weten via een reactie!

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Laat ook weten:

  1. Wat is volgens jou nodig (hiervoor)?
  2. Wat kunnen we doen om die bredere beweging in de samenleving te starten voor waarde-volle geestelijke gezondheidszorg?

Met profiel

Plaats op de Praat of doe mee-pagina een bericht waar mensen ook makkelijk op kunnen reageren.

Heb je een profiel op dit sociale platform*, ben je lid van deze groep en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een bericht plaatsen. Maak hier een profiel. Wordt vervolgens hier lid van deze groep en:

  Plaats een bericht

 

Zonder profiel

Plaats rechtsonder op de Praat of doe mee-pagina zonder profiel direct je idee(ën).

Of geef je idee(ën) door via de LOC-Vraagbaak: 030 - 284 32 00; loc@loc.nl of Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht.

 

*Voor meer info over gebruik van dit platform en privacy, kijk hier.

Ideeën

 

De reactiemodule haalt reacties op...

 

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl