Op de pagina 'Steun ook' schrijven steunbetuigers ook allerlei ideeën.

Veel mensen krijgen tijdens hun leven te maken met psychische problemen. De hulp daarbij ervaren ze lang niet altijd als helpend. Mensen hebben het gevoel dat een diagnose gelijk staat aan een negatief etiket plus de daarbij behorende standaardbehandeling. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onveiligheid, doordat persoonlijke gegevens op allerlei plekken terecht komen. Deze en andere uitdagingen zijn niet makkelijk op te lossen, maar vragen wel om een antwoord. Om tot een brede vernieuwingsbeweging in de GGz te komen is als start een breed maatschappelijk debat noodzakelijk.

Bij LOC komen al jaren verhalen binnen van ervaringsdeskundigen. Gelukkig zijn er mensen die zich goed geholpen voelen door de geestelijke gezondheidszorg. Een veelgehoorde klacht is echter ook dat mensen zich haast geen mens meer voelen. Zij zijn ineens hun schizofrenie of borderline geworden. In plaats van dat ze allereerst mens zijn met hun eigenheid en ook tegen een aantal problemen aanlopen in het leven. De eenzijdige focus op het ziektebeeld maakt ook dat mensen vaak geen hulp krijgen bij het ontwikkelen van wat voor hen van waarde is.

Zorg is mensenwerk

Er zijn allerlei bewegingen, zoals de herstelgedachte. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar de GGz als geheel is wel erg systeemgedreven geworden. Daar komt nog bij dat mensen de meest persoonlijke dingen moeten delen, die vervolgens gebruikt worden voor externe verantwoording. De hele discussie over de ROM-metingen en bijbehorende benchmarks is daar een voorbeeld van. Maar ook de verplichting voor hulpverleners om bij de verzekeraar aan te geven wat iemand heeft. Omdat de verzekeraar anders niet betaalt. We hebben daarmee een systeem gecreëerd dat eenzijdig bedrijfsmatig is opgezet. En daarbij ook nog eens op wantrouwen is gebaseerd.

En dit is funest voor het succes van behandelingen in de GGz. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een omgeving met support en een klik tussen de professional en cliënt de twee meest cruciale factoren zijn.

Een gebrek hieraan maakt de GGz duur en ook voor veel mensen niet effectief. Ten slotte ontneemt het de hulpverleners hun plezier in hun werk. Zij kunnen niet meer vanuit hun professionaliteit kijken wat nodig is. Relaties staan niet meer centraal, maar regels en systemen.

Wensen

Ervaringsdeskundigen, naasten en hulpverleners merken in de praktijk hoe vast de structuren in de geestelijke gezondheidszorg zijn komen te zitten. Het is haast onmogelijk iets te veranderen. Dat komt omdat het bedrijfsmatige denken diep geworteld is in de hele zorg. En in de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen, familie en hulpverleners komt een beeld naar voren hoe veel mensen de geestelijke gezondheidszorg graag wél zouden zien.

De droom is dat hulpverleners met de betrokkene en naasten op een open manier onderzoeken wat iemand nodig heeft. Waarbij het de voorkeur heeft iemand zo vroeg mogelijk te helpen. En niet pas als er ernstige klachten zijn. Voorzorg in plaats van nazorg. Dat kan bijvoorbeeld door laagdrempelige centra voor waardevol leven en zingeving op te zetten. Waar iedereen zonder rompslomp en vertrouwelijk gebruik van kan maken. En waar hulpverleners en ervaringsdeskundigen onderzoeken welke wensen de betrokkene heeft en hoe hij zich wil ontwikkelen. Dat vraagt om echt maatwerk en een open onderzoekende houding. Het vraagt ook om de mens als geheel te zien en niet één ziektebeeld apart te gaan behandelen. En het vraagt om een andere manier van kijken wat effectief is. Zoals: wat heeft deze persoon nodig? Mensen verschillen en bij ogenschijnlijk hetzelfde probleem past vaak niet dezelfde oplossing. En: wat is de maatschappelijke bijdrage van de geestelijke gezondheidszorg aan het welbevinden in de samenleving?

Antwoorden

Deze manier van kijken naar de zorg vraagt om een enorme omslag in het denken. Dat is niet eenvoudig. Het kan alleen als alle betrokkenen samenwerken vanuit een gemeenschappelijk perspectief op de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Betrokkenen zoals ervaringsdeskundigen, naasten, hulpverleners, managers, bestuurders, verzekeraars en gemeenten. Het is geen eenvoudige opgave, omdat de bestaande structuren en denkwijzen diep zijn ingesleten. Belangrijke schakel in de verandering is de bestuurder. De interne cultuur in de organisatie is heel bepalend of de zorgprofessional datgene kan doen wat iemand werkelijk te helpt.  

Maar in de ouderenzorg weten we door de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ dat het wel mogelijk is tot veranderingen te komen. LOC is initiator van deze beweging. We zien daar dat door een andere manier van kijken een cultuurverandering ontstaat. Bewoners en naasten voelen zich meer gehoord en medewerkers doen weer wat zij graag willen. LOC speelt daarbij een verbindende rol. In 2009 heeft LOC de visie op waarde-volle zorg uitgebracht. Daardoor is het mogelijk een koers uit te zetten en vast te houden om tot een echte verandering te komen.

Debat

Als eerste stap is het noodzakelijk het gezamenlijke perspectief te ontwikkelen. LOC wil daarom samen met alle bij de GGz betrokkenen een maatschappelijk debat opzetten over dit perspectief. Dan kunnen we met elkaar nadenken hoe we het gezamenlijke perspectief verwoorden. En welke stappen er nodig zijn om tot een bredere beweging te komen. Want wat zou het mooi zijn als nog veel meer mensen dan nu hun leven als waardevol kunnen beschouwen. En de geestelijke gezondheidszorg daar een optimale bijdrage aan kan leveren. Herken je dit en wil je meedoen? Ga dan naar deze pagina en betuig je steun. Op deze pagina kun je meepraten en aangeven dat je mee wilt doen. Dit kan allemaal ook via loc@loc.nl of 030 2843200.

Initiatiefnemers:

 • LOC Zeggenschap in zorg
 • Prof.dr. Jim van Os
 • Vereniging van ervaringsdeskundigen
Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

 • Geestelijke gezondheidszorg kan menselijker, nu nog steeds te veel systeemgericht werkend en voor diegene die op de loonlijst staan in GGZ en vooral NHN denken zwart-wit vanuit die systemen. Dit kan en moet anders. Durf menselijke waarden in te leggen en zorg voor menselijke waardevolle zorg.

  Zo ook medicijngebruik bij intramurale opname kan anders, immers muren geven al een andere vorm-zijn aan de mensen die verblijven en zeker op en uit vrijwillig oogpunt, dan moet medicijn gebruik nit als MOET worden verprlicht door VPK's. Laat VPK's bijsluiter actief worden en ook delen met de client/patient in opname.

  Nu is het nog in de huidige GGZ wet architecten en bestuurders erk maar moet meer ondernemer - werknemer worden in menswaardige zorg en laat ook die behandelaar depatient/client aankijken met andere ogen die anamnese verstaat in waardevolle zorg.

   

   

  • Dag Coby,

   Bedankt voor je steunbetuiging en voorbeelden van waar het beter moet!

   Hartelijke groeten Douwe (beheerder platform)

    

 • Norma van Leeuwen zei:

  Waarom weer het zoveelste debat, waarvan we weten dat het niet helpt? De zorgverzekeraars zijn de dictators die blijven bepalen hoe jullie geestelijke gezondheidszorgers je werk moeten doen. Niet omdat het de mensen helpt maar zoals jullie weten het lekker goedkoop is en blijft. Ik denk dat een harde aanpak nu vereist is. Ga staken! Neem massaal ontslag! bezet de hoofdkantoren van de zorgverzekeraars met eisen! Zorg dat de schandalen groots en veelvuldig onder de aandacht komen. Trap rotzooi om hier aandacht voor te krijgen. Blijven klagen en debatteren vanuit de stoel zal niets uithalen. Dus begin een revolutie maar doe iets wat echt de aandacht trekt zodat dit wel bespreekbaar moet gaan worden. Men zal massaal hier schande van gaan spreken (als je het goed doet) en wie weet dat er onder die druk iets veranderd.
  • Beste Norma,

   Dankjewel voor het doorgeven van je ideeën. Dat is een belangrijke reden waarom we het debat organiseren, om te horen waar mensen herkennen dat het niet langer kan zoals het nu gaat, en uit te vinden op welke manieren we met elkaar sterker kunnen staan en radicale vernieuwing teweeg kunnen brengen. Daar kunnen heel verschillende activiteiten uit naar voren komen.

   In de korte tijd sinds we de oproep deden, hebben we al zoveel reacties gekregen dat we nu nagaan wat we verder kunnen doen om met mensen die zich herkennen in de oproep verdere acties te ondernemen. Hou onze media in de gaten voor meer informatie over het vervolg.

   Met groeten Douwe

   (Beheerder platform)

Deze reactie is verwijderd

Laat ook weten:

 1. Wat is volgens jou nodig (hiervoor)?
 2. Wat kunnen we doen om die bredere beweging in de samenleving te starten voor waarde-volle geestelijke gezondheidszorg?

Met profiel

Plaats op de Praat of doe mee-pagina een bericht waar mensen ook makkelijk op kunnen reageren.

Heb je een profiel op dit sociale platform*, ben je lid van deze groep en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een bericht plaatsen. Maak hier een profiel. Wordt vervolgens hier lid van deze groep en:

  Plaats een bericht

 

Zonder profiel

Plaats rechtsonder op de Praat of doe mee-pagina zonder profiel direct je idee(ën).

Of geef je idee(ën) door via de LOC-Vraagbaak: 030 - 284 32 00; loc@loc.nl of Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht.

 

*Voor meer info over gebruik van dit platform en privacy, kijk hier.

Ideeën

 

De reactiemodule haalt reacties op...

 

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl