FUNDAMENTEEL ANDERS

Vele ervaringsdeskundigen, naasten en hulpverleners merken in de praktijk negatieve effecten van hoe de geestelijke gezondheidszorg nu georganiseerd is. De GGz is teveel gericht geraakt op regels, bedrijfsmatig denken en systemen. Om duurzame oplossingen te vinden is een brede vernieuwingsbeweging nodig.

Noodzaak

En het moet ook anders. Veel mensen krijgen tijdens hun leven te maken met psychische problemen. De hulp daarbij ervaren ze lang niet altijd als helpend. Mensen hebben het gevoel dat een diagnose gelijk staat aan een negatief etiket plus de daarbij behorende standaardbehandeling. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onveiligheid, persoonlijke gegevens komen op allerlei plekken terecht. En dan hebben we het nog niet over de (maatschappelijke) kosten en verliezen hiervan.

Vernieuwingsbeweging

Deze en andere uitdagingen zijn niet makkelijk op te lossen, maar vragen wel een antwoord. Om tot een brede vernieuwingsbeweging in de GGz te komen is als start een breed maatschappelijk debat noodzakelijk.

Droom

LOC, de vereniging van ervaringsdeskundigen en prof. dr. Jim van Os doen een voorzet. In vele gesprekken kwam naar voren dat het in de kern moet gaan om dat geestelijke gezondheidszorg waarde-vol is. Dat wat er voor mensen toe doet voorop staat. En relaties tussen mensen uitgangspunt is.

Nieuws

AL 122 STEUNERS

Samen brengen we in kaart hoe groot de behoefte is. En kunnen we dat laten zien.

Wat is volgens jou nodig? Wat kunnen we doen om een bredere beweging in de samenleving te starten voor waarde-volle geestelijke gezondheidszorg?

NIEUWSBRIEF & BIJEENKOMST

Dankzij vele steunbetuigingen organiseren we binnenkort een tweede bijeenkomst. Lees er hier meer over.

Als er updates zijn delen we die via de maandelijkse LOC-nieuwsbrief. Meld je hier aan.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl