Netwerk in beeld is een instrument dat op veel verschillende manieren ingezet kan worden om je netwerk makkelijk in kaart te brengen. Het is heel eenvoudig in gebruik en bovendien helemaal kosteloos. Netwerken kunnen digitaal in kaart worden gebracht, maar van het overzicht kan ook een print worden gemaakt.

Vragen stellen

'Netwerk in Beeld' is niet alleen een hulpmiddel om het netwerk van betrokkenen te inventariseren, maar ook de posities in dit netwerk te verkennen. Op die manier krijg je ook van een groot netwerk een goed beeld. Het enige dat je moet doen, is je steeds verschillende vragen stellen, bijvoorbeeld:

  • Wie is echt belangrijk als het gaat om samenwerken of om het vragen van hulp en waarom?
  • Wie zijn degenen die je altijd over het hoofd ziet, maar die wel degelijk een rol (kunnen) spelen?
  • Wie is met hetzelfde bezig en kan een handig contact zijn?

Zo zijn er nog allerlei andere vragen te bedenken. Je brengt het netwerk steeds op verschillende manieren in kaart al naargelang het thema waar je een netwerk rondom wilt organiseren. En wat je wilt of nodig hebt.

Heb je mooie voorbeelden van hoe je het instrument gebruikt? Laat het ons en anderen graag weten bijvoorbeeld via dit platform.

Veel plezier en succes gewenst!


Colofon

'Netwerk in Beeld' kwam tot stand op basis van een idee van Wendy van Gestel, centrum voor jeugd en gezin Venlo. En is voor gebruik door cliënten en cliëntenraden uitgewerkt door LOC. Dat gebeurde in samenwerking met Kuseema (communicatie-advies) en Emiel Jansen (techniek en vormgeving).

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl